KlimaCert

Zakres działalności firmy KlimaCert:
  • montaż i serwis klimatyzacji
  • montaż i serwis pomp ciepła
  • montaż i serwis wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji)
  • audyty i świadectwa charakterystyki energetycznej
  • odbiory inwestorskie, doradztwo energetyczne dla inwestorów

Firma została założona przez absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej kierunków Inżynieria Środowiska w specjalności Ogrzewnictwo i Wentylacja, Budownictwo w specjalności konstrukcje budowlane. Nasze doświadczenie nabywamy od 2009 roku. W naszej ofercie znajdują się:

-dobór, montaż, serwis, sprzedaż klimatyzatorów,  pomp ciepła, wentylacji z rekuperacją w atrakcyjnych cenach.

Posiadamy uprawnienia f-gazowe do wykonywania czynności objętych kategorią I zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 303/2008 ustanawiającym, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Nr uprawnień dla przedsiębiorców: FGAZ-P/10/0036/16.

-dobór, montaż, sprzedaż urządzeń związanych z wentylacją w budynku, ozonowanie budynku.

                Zajmujemy się montażem instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją w budynkach mieszkalnych oraz poprawą błędów w wykonaniu instalacji grawitacyjnej w budynkach istniejących. Przykładowe problemy to parujące okna, pleśń i grzyb na ścianach. Posiadamy generator ozonu w celu pozbycia się pleśni w budynku.

-odbiory inwestorskie, doradztwo energetyczne, optymalizacje projektów budowlanych pod kątem zmniejszenia zużycia energii, badania termowizyjne.

Pomagamy inwestorom, jako firma zewnętrzna, w doborze źródła ogrzewania budynku, dystrybucji ciepła, doborze izolacji. Często zdarza się, że instalacje centralnego ogrzewania są przewymiarowane, co wpływa na znaczne zwiększenie kosztów inwestycji. Naszą ofertę poszerzamy o badania termowizyjne, mające na celu sprawdzenie poprawności wykonania izolacji budynku przed odbiorem inwestorskim.

-wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych.

Nr wpisu, osób uprawnionych do  sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków to 12041.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi promocjami!

Promocje