Odbiory inwestorskie

W ofercie posiadamy możliwość przeprowadzenia odbioru inwestorskiego.

Jeśli:

-kupujesz mieszkanie, dom od dewelopera lub na rynku wtórnym

-remontujesz (np. ocieplasz) dom

-oszczędności z  tytułu przeprowadzonego odbioru inwestorskiego są bardzo duże.

W przypadku odbioru mieszkania:

-sprawdzamy zgodnie z obowiązującymi normami metraż pomieszczeń w celu weryfikacji metrażu podanego przez  sprzedającego

-sprawdzamy wilgotność tynków, kąty ścian, poprawność montażu stolarki okiennej, poprawność montażu armatury, grzejników – to wszystko w celu zgłoszenia  w protokole odbioru zastrzeżeń (poprawki przeprowadza deweloper) dzięki temu unikamy kosztów, które trzeba pokryć później ze swojej kieszeni.

W przypadku odbioru robót remontowych (przed rozliczeniem z firmą remontową):

-sprawdzamy kamerą termowizyjną poprawność wykonania izolacji budynku, poprawność montażu okien – jeśli firma wykona niepoprawnie izolację, powstają mostki termiczne co prowadzi w skutku do zwiększenia zużycia energii (ocieplenie nie daje pożądanych efektów ekonomicznych) a ponadto w obrębie mostków termicznych występuje wykroplenie wilgoci, co skutkuje docelowym zagrzybieniem ścian.

Wszystkie prace sprawdzające wykonane są przez doświadczonych inżynierów, zakończone są protokołem odbioru z podpisem i pieczątką inżyniera.